Protecţia datelor

Politica de confidențialitate
S.C. ECO SIGMAFLEX SRL, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr: J16/1935/2010, CIF RO27762912, în calitate de deținător al domeniului www.lafavorita.ro, este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 0014388.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. ECO SIGMAFLEX SRL va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.